PUBLIKACJE I PRACA NAUKOWA

Publikacje nutowe

• O orzchis Ecclesia do słów św. Hildegardy z Bingen na chór mieszany, trąbkę i organy
Studia Hildegardiana Sariensia 7 (2020)
s. 222-228, ISSN 2392-005X

Dziwna Muzyka Wieczoru do słów Adama Mickiewicza na dwugłosowy chóry dziecięcy i fortepian
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Wydanie I, s. 102-110, 2020
ISMN 979-0-69312-005-5

Dziwna Muzyka Wieczoru do słów Adama Mickiewicza na dwugłosowy chóry dziecięcy i fortepian
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Wydanie I, s. 132-139, 2020
ISMN 979-0-69312-004-8

• Śpiewajcie do słów św. Augustyna z Hippony na chór mieszany a cappella
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
12 stron, 2020
ISMN 979-0-2740-3155-8

• Śpiewajmy Polskę! 30 pieśni na na chór mieszany dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (2018-2019).
Seria: Antologia Pieśni Patriotycznej
Wersja językowa wydania: pol

Utwory w publikacji:
z.1 ISMN 979-0-2740-2500-7
na melodię Kujawinka od poranka, sł. R. Suchodolski – Biała chorągiewka
sł. prawdopodobnie Wincenty z Kielczy – Gaude, mater Polonia
muz. K. Kurpiński, sł. J. Nepomucen Kamiński – Polak nie sługa
muz. K. Kurpiński, sł. J. Nepomucen Kamiński – Polonez rycerski
muz. É. Debraux lub J.D. Doche, sł. J. Mosen, przeł. J. Nepomucen Kamiński – Walecznych tysiąc

z.2 ISMN 979-0-2740-2973-9
muz. A. Münchheimer, sł. B. Bielawski – Czarny krzyżyk
muz. autor nieznany, sł. G. Ehrenberg – Gdy naród do boju
muz. W. L. Anczyc, sł.sł. W. L. Anczyc, K. A. Czyżowski – Marsz strzelców
muz. F. Tymolski, sł. L. K. Łubieński – Ostatni mazur
muz. J. Nikorowicz, sł. K. Ujejski – Z dymem pożarów

z.3 ISMN 979-0-2740-2974-6
muz. i sł. I.J.Paderewski – Hej, Orle Biały!
melodia ludowa, sł. W. Biernacki – Jedzie, jedzie na Kasztance
muz. L. Łuskino, sł. L. Łuskino lub B. Lubicz-Zachorski – Piechota
muz. J. Sierosławski, sł. W. Pol – Piękna nasza Polska cała
melodia ludowa, sł. R. Scholz – Warczą karabiny

z.4 ISMN 979-0-2740-2975-3
muz. i sł. K. Krahelska, pseud. „Danuta” – Hej, chłopcy, bagnet na broń
muz. W. Piątkiewicz, sł. K. Krumłowski – Jak długo w sercach naszych
melodia ludowa, sł. autor nieznany – Kajze mi sie podzioł
muz. H. Wars, sł. E. Schlechter – Lwów jest jeden na świecie
muz. Q. Mendoza y Cortés, sł. autor nieznany – Teraz jest wojna

z.5 ISMN 979-0-2740-2976-0
muz. M. Jezierski, pseud. „Karnisz”, sł. J. K. Markowski, pseud. „Krzysztof” – Mała dziewczynka z AK
muz. J. K. Markowski, pseud. „Krzysztof”, sł. M. Jezierski, pseud. „Karnisz” – Marsz Mokotowa
muz. S. Latwis, sł. B. Lewandowski, pseud. „Zbyszek” – Marsz Żoliborza
muz. M. K. Ogiński, sł. H. Szymulska – Polonez „Pożegnanie Ojczyzny”
muz. A. Panufnik, sł. S. R. Dobrowolski, pseud. „Goliard” – Warszawskie dzieci

z.6 ISMN 979-0-2740-2977-7
muz. A. Korzyński, sł. K. Dowgiałło – Ballada o Janku Wiśniewskim
muz. K. Klenczon, sł. J. Kondratowicz – Biały krzyż
muz. J. Wasowski, sł. J. Przybora – Dobranoc, już czas na sen
muz. L. Llach, sł.J. Kaczmarski – Mury
muz. W. Korcz, sł. J. Pietrzak – Żeby Polska była Polską
źródło: PWM

• Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej „Za Chrystusem” do słów s. M. Teresy Anny Izworskiej OSC w: V Synod Diecezji Tarnowskiej. Inauguracja, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, 21 kwietnia 2018 r.,
s. 34-36, ISBN 978-83-7793-578-1

• Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej „Za Chrystusem” do słów s. M. Teresy Anny Izworskiej OSC w: Pismo organistów diecezji tarnowskiej. Półrocznik, HOSANNA, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Rok XIII, Tarnów czerwiec – listopad 2018 r., nr. 2(29)
wkładka nutowa, ISSN 1899-4687

Publikacje naukowe

Monografie:

• Sacrum w kompozycji mszy – poszukiwania i nadzieje. Studium liturgiczno-muzyczne.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Kraków 2023, ISBN 978-83-63241-14-8 (druk), ISBN 978-83-63241-15-5 (online)

Rozdziały w książkach:

• M. Szymańska, S. Szymański, Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, red.A. Walulik, J. Mółka, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM, Kraków 2017; s.225-237, ISBN 978-83-7614-335-4

Potęga Losu w wybranych utworach pasyjnych współczesnych kompozytorów muzyki sakralnej. Perspektywa personalistyczna w: Człowiek-Edukacja–Społeczeństwo, red. naukowa: M. Gogolewska–Tośka, M. Szymańska, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2017; s.215-232, ISBN 978-83-7549-310-8

Artykuły w czasopismach:

• Inspiracje w kompozycji sakralnego dzieła muzycznego w: Pro Musica Sacra. Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poświęcone muzyce kościelnej, red. R. Tyrała, A. Zając, W. Delimat, E. Krupińska, D. Kusz.
Nr. 18, 2020, s. 37-45, ISSN 2083-4039

 M. Szymańska, S. Szymański, Kulturowa funkcja muzyki sakralnej w perspektywie integralnego rozwoju osoby człowieka.
FIDES ET RATIO. 
W trosce o rozwój. Ujęcie integralne. Nr. 2(34)2018, s.317-328, ISSN 2082-7067
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO

 Msza jako gatunek muzyki sakralnej w wychowaniu duchowym człowieka. 
Perspektywa personalistyczna.
Artykuł w kwartalniku naukowym FIDES ET RATIO.
Problematyka Transgresji i Transcendencji. Nr. 2(30)2017, s.187-197, ISSN 2082-7067
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO

• Motywy Paschalne Passio Domini Nostri Jesu Christi op.65 Józefa Elsnera,
Rocznik Słowo Krzyża 6 (2012), Katedra Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Warszawa 2012, s.240-250.

Praca naukowa i dydaktyczna

• Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej (09-10.2022 r.).
Prowadzący
Zajęcia, obejmujące próby z chórem i orkiestrą, przygotowywały do koncertu jubileuszowego w/w szkoły, który odbył się 19.10. 2022 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

• Doktor nauk teologicznych w zakresie Muzyki Sakralnej
28.06.2022 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

• Warsztaty muzyczne Współczesne techniki kompozytorskie SOUND DESIGN
(24.04.2022 r.)
Prowadzący
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.

• Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych (21.09.2021 r.)
Członek zwyczajny
Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Twórczość Wojciecha Kilara na tle sztuki współczesnej. Inspiracje i konteksty (10.06.2021r.)
Prelegent.
Temat wystąpienia: Missa pro pace Wojciech Kilara w refleksyjnej perspektywie kształtowania postawy twórczej współczesnego kompozytora muzyki liturgicznej
Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych (22.02.2021 r.)
Członek – kandydat
Rzeszów / Opole

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dialog w budowaniu środowiska społecznego (07.12.2020r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent.
Temat wystąpienia: Dialogiczny wymiar muzyki sakralnej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

•Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauczyciel i uczeń wobec współczesnych wyzwań edukacji (29.09.2019r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent.
Temat wystąpienia: Egzemplifikacja życiodajnej twórczo relacji kompozytor, nauczyciel-uczeń w muzyce sakralnej
Starostwo Powiatowe w Limanowej

•Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Od Teorii do Praktyki w Edukacji (18.05.2019r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent.
Temat wystąpienia: Rezonans wiedzy muzycznej w praktyce edukacyjno-kompozytorskiej
Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pedagogika i sztuka (20.11.2018r.)
Prelegent.
Temat wystąpienia: Twórcza relacja nauczyciela i ucznia w doskonaleniu warsztatu pracy kompozytora muzyki poważnej
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Centrum Konferencyjne, ul. Bielska 62, Cieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wartości w życiu publicznym (27-28.09.2018r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent.
Temat wystąpienia: Muzyka w budowaniu jedności społecznej
Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Europejski wymiar edukacji polskiego nauczyciela (22.04.2018r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent.
Temat wystąpienia: Sylwetki wybranych twórców muzyki – nauczycieli kompozytorów młodego pokolenia
Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

• International Scientific Conference „Identity in Culture” (19-20.10.2017r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Identity of contemporary composer writing sacred music.
Limanowa District Authority Office, the Department of Andragogy and Pedagogical Axiology of the Institute of Educational Sciences of the Jesuit University Ignatianum in Cracow, Scientific Society EDUCARE and First Level Music School in Limanowa, Poland

• Fourth Interdisciplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives (04-06.09.2017r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent. Temat wystąpienia: Narracja w muzyce.
Pultusk Academy of Humanities, Poland

• Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 (25-26.05.2017r.)
Music Education Research.
Prelegent. Temat wystąpienia: Polish Contemporary Sacral Music.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, Hungary

• Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Edukacja XXI wieku – zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej
 (13.05.2017r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka sakralna XXI wieku.
Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Towarzystwo Naukowe Educare.

• Ogólnopolskie Seminarium Naukowe:
Twórczość w praktyce dydaktyczno-wychowawczej
 (26.04.2017r.)
Prelegent. Temat wystąpienia: Praktyczny wymiar nowej muzyki sakralnej.
Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.
Przewodnictwo: s. dr hab. Anna Walulik, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

• Masterclasses|warsztaty dla Limanowskiej Orkiestry Kameralnej (22.04.2017r.)
Organizator i prelegent. Temat wystąpienia: Aleatoryzm jako jeden z elementów współczesnej muzyki sakralnej
Limanowa

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Muzyka w edukacji z cyklu: W przestrzeni edukacji i kultury (22-23.09.2016r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka sakralna w świetle twórczości własnej.
Poręba Wielka

• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Proces i skutki transformacji społeczno-kulturowych w przestrzeni rodziny (28.10.2015r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka w przestrzeni rodziny
Pruszków

• Third Interdisciplinary Conference: Thinking Symbols (30.06-02.07.2015r.)
Gość honorowy i prelegent. Temat wystąpienia: Music as a symbol of communication
Pultusk Academy of Humanities, Poland

• Passio Domini Nostri Jesu Christi (10.07.2013r.) – Światowa radiowa premiera pasji kompozytora.
Przewodnictwo dr Marvin Rosen (Columbia University), Radio WPRB, Princeton, New Jersey, USA

• Międzykulturowa Wymiana Doświadczeń (11.03.2013r.)
Prelegent.
Konferencja naukowa odbyła się na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Przewodnictwo: dr Anna Misiak – Prorektor ds. ogólnych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

• Wysoka Kultura – Śmierć Sztuki Sakralnej? (01.12.2011r.)
Prelegent.
Konferencja naukowa poświęcona rozważaniom dotyczącym współczesnych perspektyw sztuki sakralnej.
Przewodnictwo: ks. dr Szymon Tracz – zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

• Towarzystwo Naukowe EDUCARE – członek założyciel (Sekcja Sztuki)
(KRS: 0000484070)

• Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – członek zwyczajny Sekcji „A”
/Autorów Dzieł Muzycznych/

• Związek Artystów Wykonawców STOART – członek zwyczajny

KOMPOZYCJE

© Sebastian Szymański 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.